Portfolio > The Secret Life of Machines

Out to Pasture or The Family Farm
Out to Pasture or The Family Farm
oil
66" x 69"
2011